Intuitiv håndlesning

Hendene våre er et fantastisk verktøy til å forstå noe dypere i oss selv 

Linjene i hendene forteller noe om deg og ditt liv

Linjene påvirkes av dine tanker og hvordan du lever

Din håndtype kan og fortelle noe om deg som person

Jeg kombinerer min kunnskap om linjene med min evne til å "lese" energier, jeg jobber på på flere plan og intuitivt så jeg gir til deg det som kommer opp og trenger å belyses.

Kanskje står du "fast" i livet og trenger å bli bevisst deler av deg selv, eller du syntes det er spennende og kan få litt ny innsikt på veien.  

Pris kr. 800,- 

 

Lesning via bilde og samtale på tlf

Send bilde til  ibis.hm@gmail.com  

Bilde av hele hånda samt et bilde på tvers øverst og et bilde av omeråde neders ønskes.

Linjene må syntes godt på bildene.  

Pris kr. 500,- 

 

Kurs i Intuitiv håndlesning

Kurset passer for de som ønsker å lære å lese andre, men også for de som ønsker å jobbe med egen selvinnsikt for å forstå noe dypt i seg selv. 

Under kurset vil du lære om håndens magi og lese dens budskap til deg selv og andre. 

Kurset blir lagt opp så du får din faglige kunnskap på plass og lærer å stole på informasjonen du intuitivt får inn.

 

KURSET GÅR OVER 4 DAGER

1 DEL:

På første kurset lærer du om hvor alle hovedlinjene er i hånden. Vi jobber i dypet av livslinja og vi ser også på endel interessante "små" linjer som har masse informasjon i seg. Fingrene vil vi også se på hva hver enkelt betyr og hvordan de er i forhold til hverandre. Jeg vil hjelpe deg til å stole på intuisjonen din via at du får øve på medstudenter og bli trygg med de tilbakemeldingene du får.  

Ønsker du å få en dypere innsikt og jobbe med egen selvutvikling da er kanskje dette kurset for deg?

Velkommen til å kontakte meg for spørsmål.

Dato: 10. og 11. september

Pris kr. 2.000,- 

Depositum på kr. 500,- ved påmelding eller etter avtale. Resterende kursavgift kr. 1.500,- overføres 1 uke før kursstart. Om avmelding skulle ønskes av ulike årsaker tilbakebetales alt over depositum inntil 5 dager før kursstart. Gjelder begge kursene.

DEL 2

Vi går igjennom linjene fra 1 kurset og ser om det er spørsmål.

På dette kurset tar vi for oss hodelinja, hjertelinja, karrierelinja og de forskjellige håndtypene.

Elevene øver på hverandre og gir hverandre tilbakemeldinger.

Etter kurset kan du utføre en hel lesning.

Dato: avtales på 1 kurs for de som ønsker å gå videre.

Pris: kr. 2.000,-